Đổi bằng lái xe quốc tế online qua mạng có khó lắm không ?

 I Vì sao cần bằng lái xe quốc tế IIA ?