Rửa mặt chẳng hề là 1 bước phụ trong giai đoạn dưỡng da, trái lại, nó chính là nền tảng của đông đảo. nếu bạn không rửa mặt hoặc rửa mặt ko đủ sạch, số đông dự án dưỡng da sẽ sụp đổ.​